ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ အားကစား အားကစားသတင္းမ်ား ေဘာလုံး ပိုေဒါလ္စကီးကို ေခၚယူျပီးေနာက္ ဗာတြန္ဂန္ဘက္ ေျခဦးလွည့္လာသည့္ ၀င္းဂါး

ပိုေဒါလ္စကီးကို ေခၚယူျပီးေနာက္ ဗာတြန္ဂန္ဘက္ ေျခဦးလွည့္လာသည့္ ၀င္းဂါး

ပိုေဒါလ္စကီးကို ေခၚယူျပီးေနာက္ ဗာတြန္ဂန္ဘက္ ေျခဦးလွည့္လာသည့္ ၀င္းဂါးအာဆင္နယ္ အသင္းသည္ ပိုေဒါလ္စကီးအား ေပါင္ (၁၁) သန္းျဖင့္ ေခၚ ယူ ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ဗာတြန္ဂန္အား ထပ္မံ ေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆင္နယ္ အသင္းသည္ လာမည့္ ရာသီသစ္တြင္ အသင္း၏ ကစားသမား အင္အားကိုျဖည့္တင္းရန္ စီစဥ္ေနျပီး ေအဂ်က္ဇ္ အသင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဗဟိုခံစစ္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗာတြန္ဂန္ အား ေခၚယူရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

ဗာတြန္ဂန္ႏွင့္ ေအဂ်က္ဇ္ အသင္းတို႔၏ စာခ်ဳပ္မွာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဆင္နယ္ အသင္းမွ အဆိုပါ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ အ ရြယ္ရွိ ကစားသမားအား ေပါင္ (၇) သန္း ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေခၚယူႏိုင္ရန္ ရွိေနသည္။ ၀င္းဂါးမွ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အသင္း ေနာက္တန္း ကစားသမား မ်ား ျဖစ္ သည့္ စကြီလာစီႏွင့္ ဂ်ိဴရႈးတို႔ႏွစ္ဦးကိုေရာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး အဆိုပါ ကစားသမားမ်ား၏ေနရာတြင္ ဗာတြန္ဂန္ျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္မည္ဟု ယုံ ၾကည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

Soccer

Soccer
  • Comment
  • Facebook Comment