ရိုးရာေလးi-river (T9) အမွတ္တံဆိပ္ ဘက္စုံသုံး MP3 Player

i-river (T9) အမွတ္တံဆိပ္ MP3 Player ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ MP3 အေနႏွင့္ သီခ်င္းနားေထာင္နိုင္သလို FM radio ကိုလည္း ဖမ္းယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ FM မွ လာေနသည့္ သီခ်င္းအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက အသံသြင္းကာ သိမ္းထားနိုင္ေစရန္ FM recording System လည္းပါဝင္ပါတယ္။ Voice Recording System လည္း ပါဝင္တာမို႔လို႔ မိမိဘယ္သြားသြား အလြယ္တကူ အသံဖမ္းယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ USB 2.0 ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သီခ်င္း နားေထာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Up to 24 hours ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ Internal Memory 4GB ပါဝင္တာမို႔လို႔ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းႏွင့္အသံဖမ္းထားေသာ file မ်ားအား အပုဒ္ေရေထာင္ ေက်ာ္ထိ သိမ္းဆည္းထားနိုင္မွာျဖစ္တယ္။ MP3 အေနႏွင့္ လည္း သီခ်င္းနားေထာင္နိုင္သလို FM လည္း နားဆင္နိုင္ မယ္။ Recording စနစ္လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ကိုဘီနိုး(Sony Game) အမွတ္(၂၅၉)၊ ဘားလမ္း (အထက္ဘေလာက္) ဖုန္း-၂၅၆၄ ၁၇ မွာ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

Net Guide

Net Guide
  • Comment
  • Facebook Comment