ရိုးရာေလးInternet Society Myanmar Chapter ကို ေမလတြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းမည္

Internet Society Myanmar Chapter ကို ေမလတြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ Internet Society Myanmar Chapter ကို တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Society ကို ကမၻာတစ္ဝန္း ရွိ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ား အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး ဝါရွင္တန္ ဒီစီ (အေမရိကန္) ႏွင့္ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕၊ (ဆြစ္ ဇာလန္ႏိုင္ငံ) တို႔တြင္ အေျခစိုက္ ႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားကာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

"Internet Society Myanmar Chapter ကို ဖြဲ႕စည္းတာဟာ ျပည္တြင္းမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ မႈႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာရန္နဲ႔ ေကာင္း မြန္ျပည့္စံုတဲ့ Internet Governance ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ျပည္ တြင္း အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးကိစၥေပၚေပါက္လာရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းပညာရွင္ ေတြက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာပါ"ဟု MCPA မွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ISOC ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါက နည္းပညာ ျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေဒသ အလိုက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား သတ္မွတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၂၀ဝ၀ ထက္မပိုေသာ ေထာက္ ပံ့မႈကို Internet Society မွ ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ Internet Society Chapter ဖြဲ႕စည္းရန္ Individual Member ၂၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီး ယခု Myanmar Chapter ဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး Individual Member ၅၅ ဦးအထိရွိ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ISOC အသင္းဝင္ လိုပါက www.internetsociety.org တြင္ Sign up လုပ္၍ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ Internet Society သည္ ကမၻာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေပါင္း ၅၅,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ပါဝင္ ၿပီး လက္ရွိ Chapter ေပါင္း ၉၀ ရွိကာ Organizational Members ေပါင္း၁၃၀ေက်ာ္ ရွိသည္။

itTimes

itTimes
  • Comment
  • Facebook Comment