ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသတင္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာ Android Tablets အတြက္ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

Android Tablets အတြက္ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

Android တက္ဘလက္မ်ား အတြက္ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ  Google သည္ ၄င္းတို႔ ကုမၸဏီထုတ္ Android စက္ လည္ပတ္မႈ စနစ္ အသံုးျပဳထာသည့္ တက္ဘလက္ မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္း စနစ္ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို စတင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ ေပးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Google သည္ Motorola ကို ဝယ္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ တက္ဘလက္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး တက္ဘလက္ အမ်ိဳးအစား iPad အား အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

Google Play ဟု အမည္ေျပာင္းသြားသည့္ Android Market Place သည္ ယခုအခါ App အမ်ိဳးအစား ေပါင္းစံုကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ သည့္ နည္းတူ တက္ဘလက္ မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဒတာ စင္တာ မ်ား၌သာ သိမ္းဆည္းထားရ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်က္အလက္သိုေလွာင္ မႈျမင့္ျမင့္မားမား တက္ဘလက္အတြင္း၌ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ Google တက္ဘလက္သစ္မ်ား၏ေဈးႏႈန္း မွာ သက္သာမည္ျဖစ္သည္။ZZ

itTimes

itTimes
  • Comment
  • Facebook Comment