ရိုးရာေလးေရႊလီမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝယ္မည္

ေရႊလီမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝယ္မည္တရုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ ေရႊလီေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ တာဘုိင္ စက္တစ္လုံးမွ ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ ဖူလုံေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ ေျခာက္လုံးရွိၿပီး ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္လုံး ဝယ္ယူထားၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္လုံးထပ္မံ၍ အျမန္္ဆုံး ဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ “ရန္ကုန္မွာ မီးမရွိရင္ျဖစ္တတ္တဲ့ ဒုကၡေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္”ဟု ၎ကဆက္လက္ဆုိသည္။

7Day News

7Day News
  • Comment
  • Facebook Comment