ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ ျပည္တြင္း ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား မွုခင္း သံတြဲတြင္ တစ္ေန့ တည္းေလာင္း ကစားမႈ (၃)မႈဖမ္းဆီး

သံတြဲတြင္ တစ္ေန့ တည္းေလာင္း ကစားမႈ (၃)မႈဖမ္းဆီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ေလာင္းကစားမႈ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္း ဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ရာ သံတြဲခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕ နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔၏ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲအခ်ိန္ သံတြဲ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္လွေရႊ ဦးစီးတပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူ သံတြဲၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ရပ္ကြက္၊ ဒြါရဝတီတြင္ ျမင့္ဦး ၄၈ႏွစ္မွာ ႏွစ္ လံုးထီေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္း အရ ၄င္း၏ေဈးဆိုင္ခန္းအား ဝင္ ေရာက္ရွာေဖြရာ ႏွစ္လံုးထီေရာင္း ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြ ၁၃၀၅၀က်ပ္ အားသိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္ သံတြဲရဲစခန္း (ပ)၉/၂၀၁ ေလာင္း ကစားပုဒ္မ ၁၅(က)/၁၆ (က)အရ အေရးယူထားရွိသည္။

၄င္းေန႔ နံနက္ ၁၀း၁၅အခ်ိန္ သံတြဲရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ထြန္းစိန္ ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသ မ်ားႏွင့္အတူ သံတြဲၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (ခ) ရပ္ကြက္ေန မလင္းလင္းေသာ္ ၃၄ ႏွစ္၏ ေနအိမ္သို႔ ေလာင္းကစား ဖမ္းဝရမ္းအမွတ္ (၁/၂၀၁၂)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ႏွစ္လံုးထီ ေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၇၅၅၀ အား သိမ္း ဆည္းရမိသျဖင့္ သံတြဲရဲစခန္း (ပ) ၁၀/၂၀၁၂ ေလာင္းကစားပုဒ္မ ၁၅ (က)/၁၆(က)အရ အေရးယူ ထား ရွိ သည္။ အလားတူ၄င္းေန႔ န ံနက္ ၁၀း၂၀ နာရီအခ်ိန္သံတြဲၿမိဳ႕ နယ္မွဴး ရဲဒုရဲအုပ္ အေမာင္ေဆြ ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသ မ်ားႏွင့္ အတူ သံတြဲၿမိဳ႕၊အမွတ္၃ရပ္ ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ဒြါရဝတီ ေဈးေရွ႕ မၾကည္ၾကည္ျမင့္ ၄၅ႏွစ္၏ ကြမ္းယာဆိုင္အား ေလာင္းကစား ဖမ္းဝရမ္းအမွတ္ (၂/၂၀၁၂)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ႏွစ္လံုးထီႏွင့္ သံုးလံုးထီေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္၁၂၅၀ဝ သိမ္း ဆည္းရမိသျဖင့္ သံတြဲရဲစခန္း (ပ) ၁၁/၂၀၁၂ ေလာင္းကစားပုဒ္မ ၁၅(က)/၁၆(က)အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ENVOY

ENVOY
  • Comment
  • Facebook Comment