ကမၻာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (World Environment Day)

ဒီေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (World Environment Day) လို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေျမေရေလ ညစ္ညမ္းမႈေတြ ၊ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေတြ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ျပဳန္းတီးမႈေတြ၊ သားရဲတိရိစၦာန္ေတြရွားပါးမ်ိဳးသုဥ္းလာမႈေတြဟာ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ကပ္ဆိုးေတြပါ။ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ၊ ေက်ာ္လႊားဖို႕ဆိုတာဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက တာဝန္သိမႈ ရွိရွိနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုသလို ဒီလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတဲ့ အသိကို အမ်ားျမင္လာေအာင္ ျဖန္႕ျဖဴးမွ်ေဝေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဒီကမၻာေျမႀကီးကို ဘိုးေဘးေတြဆီက အေမြရထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ ၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြဆီက ေခ်းငွားယူထားတာပါ" လို႔ ေဒးဗစ္ဘေရာင္ဝါ (David Brower) ဆိုသူက ေျပာဖူးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြက ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားရမွာပါ။ သစ္ေတာေတြ မဆင္မျခင္ ခုတ္လွဲတာက အစ အမႈိက္ကို စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ စြန္႕ပစ္တာေတြ အဆုံး ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕၊ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကိုယ္ တတ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ ႏႈိးေဆာ္ရင္း၊ အသိပညာ ျဖန္႔ေဝရင္း၊  ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေစာင့္ထိန္းရင္းနဲ႕ ပို စိမ္းလန္းတဲ့ ကမၻာႀကီးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်္ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေမြေပးခဲ့ၾကပါစို႔။

ေက်ာ္သန္႔ (ရိုးရာေလး)