ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ က်န္းမာေရး ေရာဂါကုထုံး သြားနွင့္ခံတြင္း က်န္းမာျခင္း ေလျဖတ္ေရာဂါကင္း

က်န္းမာေရး

သြားနွင့္ခံတြင္း က်န္းမာျခင္း ေလျဖတ္ေရာဂါကင္း

သြားနွင့္ခံတြင္း က်န္းမာျခင္း ေလျဖတ္ေရာဂါကင္း ထိုင္ဝမ္ကြ်န္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈအရ သြားက်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ သူမ်ားတြင္ Atrial Fibrillation ေခၚ ႏွလံုးခုန္ မမွန္ဘဲ ျမန္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့ နည္းေၾကာင္း ထိုႏွလံုးခုန္ မမွန္မႈ ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္း အၱရာယ္မ်ား တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သြားခ်ိဳး ေတြ တစ္ႏွစ္ ၁ ႀကိမ္ ခြာခ်ေပးျခင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ကိုပဲ သြားက်န္းမာေရး ေကာင္းေစပါတယ္။ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ သြားခ်ိဳးခြာခ်ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးခုန္မမွန္ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ ၃ ပံု ၁ ပံုေလွ်ာ့က် နိုင္ပါတယ္။ 

Health Digest

Health Digest
  • Comment
  • Facebook Comment