ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ က်န္းမာေရး က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား ေဆာင္းပါး မွတ္ဉာဏ္ေတြကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ထားလဲ

မွတ္ဉာဏ္ေတြကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ထားလဲ

မွတ္ဉာဏ္ေတြကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ထားလဲမွတ္ ဉာဏ္ ဆို တာ တစ္စံုတစ္ခုကို တံု႔ျပန္ဖို႔ အတြက္ ဦးေႏွာက္ အတြင္းက ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ဆဲလ္ အစိတ္အပိုင္း ေတြကို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ ထား တဲ့ သေဘာ တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေျပာင္းလဲျခင္း ေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ နာမည္ေတြ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို မွတ္သားႏိုင္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္တို တိက်ေသခ်ာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို သတိရ၊ အမွတ္ရမိႏိုင္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ အလယ္အလတ္နဲ႔ ေက်ာင္းတုန္းကလို ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်က္မွတ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာတဲ့ အထိ တိတိက်က် ျပန္လည္ ရႊတ္ဆို ႏိုင္ေနတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ရွည္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဂစ္တာ တီးျခင္းနဲ႔ စက္ဘီးစီးျခင္း တို႔လို ခႏၶာကိုယ္ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ေလ့က်င့္ရင္းမွတ္သားရတဲ့ မွတ္ဉာဏ္မ်ိဳးေတြအထိ အမ်ိဳးအစားေတြကြဲျပားလာပါတယ္။

မွတ္ဉာဏ္ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းေတြၾကားမွာ ဦးေႏွာက္ေသြးျပန္ေၾကာဆဲလ္ ေတြရဲ႕ ႐ုန္းအားဟာအၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲ ေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြရဲ႕ ႀကီးထားမႈက ဆဲလ္ေတြကို ျပန္႔ပြားခြဲျဖာထြက္ေစၿပီး ခြဲျဖာထြက္လာတဲ့ ဆဲလ္ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာရွိတဲ့ အာ႐ံု ေၾကာလုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ႐ုန္းကန္အားက မ်ားစြာေသာ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဒီေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြကို ဦးေႏွာက္ရဲ႕အေပၚပိုင္းမွာ ရွိသလို မွတ္ဉာဏ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အတြင္းဘက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ အလြန္ ေသးငယ္တဲ့ Hippocampus ေတြအျဖစ္လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ဆဲလ္လုပ္ငန္းေတြ ပ်က္စီးသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ မွတ္ဉာဏ္ေတြဟာ ပ်က္စီး သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။

itTimes

itTimes
  • Comment
  • Facebook Comment